برندهای بین المللی

شرکت فرايند آب آبيدر براي رسيدن به اهداف بلند مدت خود اقدام به معرفی بهترين برندهاي بين المللي دستگاه هاي تصفيه آب (شرب و غير شرب) در فروشگاه فرایند آب آبیدر به صورت تخصصی کرده است.

برندهاي ما:
ATLASFILTRI اطلس فيلتري، ایتالیا
EASYWELL ايزي ول، تایوان
KENT کنت ،هند
AIREPURA ایرپیورا، آمریکا

شرکت فرايند آب آبيدر براي رسيدن به اهداف بلند مدت خود اقدام به معرفی بهترين برندهاي بين المللي دستگاه هاي تصفيه آب (شرب و غير شرب) در فروشگاه فرایند آب آبیدر به صورت تخصصی کرده است.

برندهاي ما:
ATLASFILTRI اطلس فيلتري، ایتالیا
EASYWELL ايزي ول، تایوان
KENT کنت ،هند
AIREPURA ایرپیورا، آمریکا

بیشتر

برندهای بین المللی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها