تاریخ انتشار: 94-11-15 22:11:35
(1237)

فیلتر مرحله سوم

فیلترکربن به هم پیوسته:

این فیلتر مکمل مرحله قبل است. این فیلتر آن مقدار از املاح آلی را که مرحله قبل در آب باقی مانده است حذف می کند.

فیلتر کربن شنی (فیلتر مرحله دوم) با توجه به شدت جریان آب و مقدار املاح موجود در آب فرصت حذف بعضی از آنها را نخواهد داشت. اما پیوند مولکولی بعضی از آن ها را شکسته و زمانی که از روزنه های ریز کربن به هم پیوسته عبور می کنند، جذب کربن می شوند.

آنچه را که در باب کیفیت فیلترمرحله دوم گفته شد در این فیلتر نیز باید رعایت شود. به علاوه اینکه پارچه کشیده شده روی کربن از روزنه 1 میکرونی برخوردار باشد و روزنه خود کربن 5 میکرون باشد.

در ویدیو زیر تفاوت بین کربن شنی (مرحله دوم ) و کربن بلاک (مرحله سوم) را مشاهده کنید.

در این ویدیو هم مراحل ساخت کربن بلاک به زیبایی نشان داده شده است، به نحوه پیچش پارچه یک میکرونی به دور فیلتر کربن بلاک دقت کنید، این پارچه از نفوذ ذرات معلق به داخل فیلتر کربن بلاک جلو گیری می کند.

با تشکر

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*