تاریخ انتشار: 94-11-27 16:11:56
(2168)

فیلتر Ultra Filter) UF)

در دستگاه کنت یکی از فیلترهای اصلی دستگاه می باشد در واقع این فیلتر خود یک ممبران است. این فیلتر ازصدها نی تو خالی ساخته شده و درنی های این فیلتر روزنه هایی به قطر 0/01 میکرون تعبیه شده است که درصنعت تصفیه آب به این لوله ها هالوفایبر می گویند که جنس آن از پلی آمید است، وظیفه این فیلتر حذف کامل ذرات معلق و کلیه میکرو ارگانیسم ها مانند(میکروب ها، ویروس ها، انگل ها و باکتری ها) از آب می باشد. روی بدنه لوله ها منافذی به قطر 0/01 میکرون وجود دارد که حتی کوچکترین میکروارگانیسم ها قابلیت عبور از آنها را ندارد (کوچکترین میکروارگانیسم شناخته شده ویروس پولیو است که عامل بیماری فلج اطفال می باشد که اندازه این ویروس بزرگتر از 0/02 میکرون است).

مقایسه: به طور کلی این فیلتر در دستگاه های تصفیه آب موجود در کشور وجود ندارد و اگر هم دستگاهی این فیلتر را داشته باشد به صورت یک آپشن جدید برای خود می داند ولی در دستگاه های تصفیه آب کنت به عنوان یک ضرورت و جزء فیلترهای اصلی دستگاه است و تمامی دستگاه های تصفیه آب کنت با هر مدل و کارایی، این فیلتر را دارا می باشد.

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*