تاریخ انتشار: 95-05-31 11:05:25
(936)

شستشو و ضدعفونی سبزیجات و میوه ها با استفاده از گاز ازون

 نگهداري و افزايش زمان ماندگاری محصولات غذایی همواره یکی از دغدغه های توليد كنندگان در سطح جهان مي باشد. طبق مقاله منتشر شده اي از سازمان محيط زيست , استفاده از اكسيژن فعال (ازون) به منظور ضد عفوني ميوه ها, سبزيجات و گوشت, نیاز به استفاده از هر گونه ضد عفوني کننده ثانويه اي را منتفی مینماید.

كاربرد ازون در عمل آوري و نگهداري مواد غذايي سبب ايمني آنها در کلیه مراحل, از به عمل آوري تا مصرف مي گردد. ميکرو ارگانيسم هاي خاک و کودهای مورد استفاده، سبزيجات را در سطح وسیعی آلوده مي کنند. ميوه ها نیز توسط باکتريها، هاگ ها,  قارچها, اسپورهاي منتشر شونده از طريق هوا, ذرات گرد و غبار و دست افرادي که در چيدن ، بسته بندي و توزيع دخالت دارند ، آلوده مي شوند.

طبق آزمایشات متخصصین بيشتر ميکرو ارگانيسم هاي همراه با ميوه ها و سبزيجات مانند باکتريهاي اسيد لاکتيک،Coryneform, Pseudowonads, Xanthamonad, Micrococci و بسياري از قارچها بي خطرند اما نقش مهمي در فساد آنها دارند. ميوه ها و سبزیجاتی که دارای بافت نرمی هستند خيلي زودتر توسط باکتريها از بين مي روند و ميوه هاي ترش محيط مناسبي براي تکثير قارچها هستند.

گاز اكسيژن فعال یا ازون يک ميکروب کش و ضدعفوني کننده بسيار موثر است که به سرعت جمعيت ميکروارگانيسم هاي ذکر شده و و يا گونه هاي بیماری‌زای Escherichia coli ، ويروسهاي بيماري زا ، کپک هاي قارچي، تخم انگلها را کاهش مي دهد.

مزاياي استفاده از اكسيژن فعال – ازون در ضدعفونی

افزايش طول عمرسبزيجات و ميوه ها

کاهش باکتريها، هاگ ها و قارچهاي منتشر شونده از طريق هوا

کاهش باکتريها ، هاگ ها و قارچهاي منتشر شونده از طريق آب

کاهش ميزان ضايعات مواد غذايي

از بين بردن کپک هاي قارچي، تخم انگلها

کاهش محيط رشد ميکرو ارگانيسم ها

عدم تغيير طعم و مزه ، رنگ و بو

عدم جايگذاري مواد شيميايي مضر

افزايش اطمينان در توليد محصولات سالم ، ايمن و بي خطر

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*