مراحل تصفیه و فیلترهای دستگاه های تصفیه آب,فیلتر های به کار رفته در سیستم های تصفیه آب,

مراحل تصفیه و فیلترها

دستگاه های تصفیه آب سیستم اسمز معکوس به صورت پایه از فیلترهای 5 میکرون، کربن اکتیو، کربن بلاک و فیلتر RO استفاده می کنند، البته بعضی دستگاه ها به جای فیلتر کربن بلاک ازفیلتر 1 میکرون استفاده می کنند.

که نحوه کارایی این فیلتر ها و ترتیب قرار گرفتن و تشخیص دادن فیلتر های با کیفیت را تیم فرایند آب آبیدر در این بخش به طور کامل توضیح خواهد داد.

نمایش 1 - 7 از 7 محتوا